Home - Ons werk - Organisatie - Bestuur

“Mijn vriendinnen mochten niet naar school, maar werden uitgehuwelijkt. Dat wilde ik veranderen."

- Najiba Ahmadi, juriste in Afghanistan over haar reden om bij ActionAid te komen werken.
Najiba Ahmadi uit Afghanistan behandelde sinds haar opleiding tot juriste in 2012 ruim 100 zaken,variërend van eerwraak tot bemiddeling tussen verschillende etnische groepen. Haar werk is niet zonder gevaar, want ze wordt regelmatig bedreigd, maar dat belet haar niet om door te gaan. Foto: ActionAid

Bestuur

Het ActionAid bestuur in Nederland bestaat uit zes professionals die zich vrijwillig inzetten voor de organisatie. Het bestuur houdt toezicht en controleert de verrichtingen van de organisatie.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal 3 jaar, waarna herbenoeming voor maximaal één termijn mogelijk is. De bestuurders worden in het bestuur gekozen op basis van vooraf vastgestelde profielen. Jaarlijks geven zij een verklaring af waaruit blijkt of er sprake is van belangenverstrengeling. Minstens één keer per twee jaar wordt het bestuur geëvalueerd of evalueert het bestuur zichzelf om te zien waar het functioneren kan worden verbeterd.

Ingrid Roestenburg-Morgan (voorzitter)

Ingrid is Zuid-Afrikaanse en woont in Nederland. Momenteel rond zij haar PhD af in International Criminal Law and Human Rights aan de Universiteit van Utrecht, afdeling School of Human Rights Research. Zij heeft een diepe passie voor Afrika, wat haar beweegt om naast haar onderzoek ook voorzitter te zijn van de Africa Working Group, een academisch network voor academici en activisten die informatie willen delen over human rights en international criminal law.

Marianne van der Zijde (penningmeester)

Marianne is Registeraccount en heeft gewerkt bij diverse vooraanstaande accountancy kantoren. Tot recentelijk was zij Hoofd Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving bij de AFM. In haar diverse nevenfuncties was zij onder meer lid van de Commissie van Beroep bij Amnesty International, docent Financial Auditing aan de VU en lid van College van Deskundigen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  Bij ActionAid vervult ze sinds september 2015 de rol van Penningmeester.

Luuk Hamer

Na jarenlang partner te zijn geweest bij diverse advocatenkantoren, leidt Luuk sinds enige jaren zijn kantoor in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in o.a. strafrecht, bestuursrecht, vreemdelingenrecht (vluchtelingen) en internationale humanitaire aangelegenheden. Naast deze werkzaamheden heeft hij vele  nevenfuncties vervult zoals lid van de Raad voor Toezicht Orde van Advocaten, lid van de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam, Voorzitter Coornhert Liga en vice-voorzitter van Vluchtelingenwerk.

Girish Menon

Girish Menon is directeur van ActionAid UK en al dertig jaar werkzaam in de sociale ontwikkelingssector. Hij begon zijn carrière bij het Aga Khan Rural Support Programme, een Indiase NGO. Vervolgens werkte hij onder meer voor ActionAid, Plan India en DflD India. Ook was hij tien jaar adjunct-directeur van WaterAid in London. Als directeur Internationale Programma’s was hij verantwoordelijk voor het werk in de sub-Sahara en Zuid-Azië. Girish was bestuurslid van Water and Sanitation for Urban Poor (WSUP) en People in Aid. Momenteel is hij bestuurder van het Disaster and Emergency Committe (DEC) en ActionAid Nederland.

Emma Verheijke

Emma is managing partner van Sinzer, een organisatie die onderzoek, advies en software tools biedt voor het meten en managen van maatschappelijke impact. Als impact consultant, onderzoeker en trainer heeft Emma brede ervaring in verschillende monitoring & evaluatie methoden, en heeft zij tientallen impact analyses opgezet en overzien voor klanten variërend van gemeenten, NGOs en goede doelen organisaties tot fondsen, impact investeerders en sociale ondernemingen. Naast haar werk voor Sinzer, zit Emma in de stuurgroep van Bee Network (voorheen Jong OS) en in het bestuur van het Alertfonds.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief